Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Mały Wielki Procent (16-05-2006)

Szanowni Państwo! Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swój 1% na rzecz SDB. Indywidualne podziękowania i zaproszenia na Koncert Artystycznych Wzruszeń, dotrą do Państwa wkrótce.

Kampania spoleczna “1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – mały wielki procent” w 2006 roku dobiegła końca.

Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele! Dziękujemy wszystkim, ktorzy wsparli naszą organizację. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki Państwu możliwa będzie realizacja naszych celów i wypełnianie misji: “Pomagamy dzieciom tak, aby kiedyś pomogły sobie”.

Ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz OPP zamierzamy finansować:
1) realizację celów statutowych: pomoc socjalną dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i dzieci niepełnosprawnych; wyrównywanie szans edukacyjnych; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań; organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci.
2) remont i urządzenie ośrodka Stowarzyszenia Dzieciom Będzina “Jesteśmy razem” – centrum realizacji naszych projektów: Czego potrzebujesz?, Edukacja, Czas darowany dziecku, Salonik literacki itd.

Dziękuję także wszystkim, którzy pomagali w naszej 1-szej kampanii “1% na rzecz organizacji pożytku publicznego”. W szczególności składam podziękowania dla p. Marcina Krawca, Klubu Absolwenta przy MZS 1 wraz z p. Marcinem Lazarem oraz dla p. Tomasza Warmińskiego, p. Bożysławy Palej i wszystkich członków stowarzyszenia.

Serdeczne dzięki za promocję i zamieszczanie informacji o naszej organizacji w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego www.ngo.pl a także www.pozytek.gov.pl
Halina Rybak-Gredka
Prezes Stowarzyszenia Dzieciom Będzina

Powrót do wszystkich aktualności »