Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Program działań edukacyjnych i profilaktycznych (16-11-2006)

Działania w Ośrodku "Jesteśmy razem" z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia.

Ośrodek “Jestśmy razem” zajmuje się działaniami edukacyjno – opiekuńczyni, działaniami kulturalnymi a także profilaktycznymi i pomocą pedagogiczną dzieci i młodzieży. Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze oraz rozwijające zainteresowania młodych ludzi prowadzone są przez nauczycieli, artystów oraz wolontariuszy według harmonogramu podanego w informacji Zajęcia w Ośrodku ‘Jesteśmy razem’

Realizowane w miesiacach listopad/grudzień 2006 r. zadanie z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia pn. “Prowadzenie działań profilaktyczno – edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii” jest dotowane ze środków budżetu miasta w kwocie 5 210 zł.
Autorką i koordynatorem tego zadania jest mgr Urszula Pluta.

Zajęcia profilaktyczne polegają na wspomaganiu uczniów w chwilach dla nich trudnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania i problemów szkolnych. Podczas spotkań uczymy się jak nawiązywać dobre stosunki z innymi, czyli prawidłowej komunikacji, wyrażania uczuć i uważnego słuchania, asertywności, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze stresem, samoakceptacji i wiary we własne siły.
Umiejętności te będą sprzyjały dzieciom w pokonywaniu trudności osobistych i szkolnych, w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie motywacji do nauki.
Zajęcia prowadzą pedagodzy – terapeuci. Prowadzimy jednocześnie zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców. Odbędą się także 3 spektakle profilaktyczne.

ZAJĘCIA Z DZIEĆMI

I GRUPA II GRUPA III GRUPA
14.11.2006r. godz. 15.30 10.11.2006r. godz. 15.00 15.11.2006r. godz. 16.15
20.11.2006r. godz. 15.30 13.11.2006r. godz. 16.15 16.11.2006r. godz. 16.15
21.11.2006r. godz. 15.30 17.11.2006r. godz. 16.15 22.11.2006r. godz. 16.15
27.11.2006r. godz. 15.30 18.11.2006r. godz. 16.15 23.11.2006r. godz. 16.15
28.11.2006r. godz. 15.30 24.11.2006r. godz. 16.15 30.11.2006r. godz. 16.15
04.12.2006r. godz. 15.30 29.11.2006r. godz. 16.15 01.12.2006r. godz. 16.15
05.12.2006r. godz. 15.30 02.12.2006r. godz. 16.15 13.12.2006r. godz. 16.15
11.12.2006r. godz. 15.30 08.12.2006r. godz. 16.15 14.12.2006r. godz. 16.15  

SPOTKANIA Z RODZICAMI

16.11.2006r. godzina 17.00- spotkanie z psychologiem klinicznym
23.11.2006r. godzina 17.00- spotkanie z policjantem
30.11.2006r. godzina 17.00- spotkanie z kuratorem sądowym
07.12.2006r. godzina 17.00- spotkanie z lekarzem psychiatrą

Informacje prasowe

Powrót do wszystkich aktualności »