Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Zapytanie o cenę - Wakacje 2006

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, 42 – 500 Będzin ul. Podwale 2, NIP: 625 22 63 –363, REGON: 278321131 ZAPRASZA do złożenia oferty na podstawie art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie pn.:”Zorganizowanie wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu miasta Będzina.”

Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2006r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA w Będzinie, ul. Podwale 2 w dniu: 14 czerwca 2006r. godz.18:00.

SIWZ – Wakacje 2006

Ogłoszenie o wyborze oferty

« powrót