Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Edukacja i terapia pedagogiczna

Opiekunowie:

Zajęcia przedmiotowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów. Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Łączna liczba uczestników tego projektu wynosi 140 uczniów. Realizacja od października 2004 r. przez cały rok szkolny.

Lp. Rodzaj zajęć edukacyjnych Miejsce Prowadzący Ilość uczestników
1. kurs języka angielskiego “Grodziecki Oxford” Dom Kultury Grodziec Anna Śliwecka Magdalena Nowacka 19
2. kurs języka rosyjskiego – grupa I MZS nr 1 Magdalena Piwkowska 20
3. kurs języka rosyjskiego – grupa II MZS nr 1 mgr Jadwiga Majzner 20
4. kurs języka niemieckiego SP nr 1 mgr Maria dos Santos 16
5. konsultacje z języka angielskiego SP nr 1 Igor Kuchna – I semestr
Aldona Sieroda -II semestr
10
6. konsultacje z języka angielskiego MZS nr 1 mgr Monika Ściupider 18
7. konsultacje z matematyki SP nr 1 mgr Halina Rybak Gredka 10
8. konsultacje z matematyki MZS nr 2 mgr Bogumiła Dudyńska 15
9. terapia pedagogiczna MZS nr 1 mgr Urszula Pluta 12