Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Budowanie nadziei

Zagłębie to tereny pokopalniane, zdegradowane o największym stopniu bezrobocia, zubożenia społeczeństwa i braku nadziei na lepsze jutro. Nasz projekt jest pobudzeniem twórczej aktywności młodych ludzi, wspieraniem ich talentów, budowaniem wizji godnej przyszłości. Jest BUDOWANIEM NADZIEI.
Autorzy projektu: Halina Rybak-Gredka i Jacek Golonka

Rodzaju pożytku publicznego:

 • pomoc organizacyjna, materialna i społeczna dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie oraz dzieciom sprawnym inaczej,
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, pomoc organizacyjna dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, działania na rzecz integracji,
 • artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • promowanie działalności charytatywnej, wymiana doświadczeń.

  Liczba uczestników – 1000, w tym:

 • I Rajd Integracyjny – 90 dzieci,
 • cykliczny Salonik Literacki 110 młodych ludzi,
 • Poetycka poczta internetowa – 100 osób,
 • warsztaty artystyczne – 70 dzieci i młodzieży,
 • Wielki Bal Karnawałowy – 130 dzieci (w tym dzieci sprawne inaczej),
 • Impreza Finałowa “Budowanie Nadziei” – 500 uczestników.

  Liczba adresatów – 3500, w tym:

 • Literackie Emisje Młodych LEM – 500 osób,
 • promocja projektu i działań charytatywnych na witrynie, internetowej Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA i innych witrynach – 2000 osób,
 • Impreza Finałowa “Budowanie Nadziei” – 1000 adresatów.

Wakacje

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, wzorem ubiegłego roku, zorganizowało wielu dzieciom letni wypoczynek.

 

I Integracyjny Rajd Rowerowy - październik 2004 r.

Opiekun(owie):

Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA zorganizowało w sobotę 2 października rajd rowerowy dla dzieci z różnych dzielnic miasta oraz dla dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie. W imprezie wzięło udział 85 dzieci.

Rowerzyści pokonali trasy Będzin i Sarnów – Lasek Grodziecki – Rozkówka. Grupy dzieci wyruszyły pod opieką nauczycieli z następujących szkół: Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, Miejskiego Zespołu Szkół nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1 i z Domu Dziecka w Sarnowie.

Grupy rowerzystów spotkały się w lasku grodzieckim, a potem przejechały do Klubu Jeździeckiego “Amigo” Będzin. Tam odbyło się grillowanie kiełbasek, pokaz treningu zawodników Klubu Jeździeckiego “Amigo” oraz jazda na koniach. Nie zabrakło zabaw zespołowych, między innymi przeciągania liny i strzelania z łuku, występów muzycznych przy ognisku, wręczanie nagród i upominków dla wszystkich.

“II Integracyjny rajd rowerowy” był zorganizowany przez Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA w czerwcu, w pierwszym dniu imprezy finałowej projektu “Budowanie Nadziei”.

 

Salonik Literacki i Poetycka poczta internetowa

Opiekun(owie):

Cykliczne spotkania dzieci i młodzieży z ludźmi literatury, kultury i sztuki. Czytanie poezji i tekstów literackich. Słowom towarzyszy muzyka.Opiekunem Saloniku jest Jacek Golonka – poeta, autor wierszy, tekstów piosenek i programów dla dzieci, którego nazwisko od 1993 r. umieszczono w światowym wykazie autorów International Biographical Centre.

Efektem spotkań ma być wydawanie kwartalnika: Literackie Emisje Młodych “LEM”.

I Salonik Literacki odbył się już 17 listopada, a przybyła nań utalentowana młodzież, którą w sposób szczególny zaprosił poeta Jacek Golonka:

“Artysto w drodze…Dobrze jest usiąść w takiej salce – choćby najmniejszej…przy stole – choćby najskromniejszym…”
Wśród młodych artystów, dzięki którym atmosfera tego wieczoru stawała się z każda chwilą coraz bardziej magiczna, byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studenci.
Ogłoszono otwarcie Poetyckiej Poczty Internetowej, na która odpowiadana bieżąco poeta Jacek Golonka oraz dwie współpracujące z nim studentki Uniwersytetu Śląskiego z wydziału polonistyki.
II Salonik Literacki odbył się 8 grudnia 2004 r.
Przybyła młodzież czytała swoje wiersze. Były wśród nich utwory nagrodzone w XVIII Ogólnopolskim KONKURSIE ZE SZKOLNEJ ŁAWY. Młodzi artyści, współtworzący kwartalnik Literackie Emisje Młodych (LEM) odczytali także wiersze, które znajdą się w styczniowym I wydaniu tego pisma. Wybrane utwory kilkunastu młodych poetów zostały opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Osiągnięcia będzińskich uczniów w konkursie “Twórczość ze szkolnej ławy” potwierdziły istnienie w naszym mieście niemałej grupy młodych mistrzów pióra. Inicjatywa Stowarzyszenia, aby objęć ich szczególną opieką, była przez nich bardzo ceniona.
Stowarzyszenie Dzieciom Będzina było także współorganizatorem XVI KONKURSU POETYCKIEGO “Zagłębiowski Pegaz” wraz z Spółdzielnią Mieszkaniową “Wspólnota” w Będzinie, Starostwem Powiatowym w Będzinie oraz Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Będzinie. Konkurs adresowany był do osób dorosłych oraz młodzieży szkół średnich. Nadsyłane były wiersze (nigdzie dotąd niepublikowane 3 utwory, każdy w 3 egzemplarzach) o dowolnej tematyce. Najlepsze prace zostały zaprezentowane na stronie internetowej www.dzieciombedzina.info

Relacje z kolejnych Saloników w linku “Salonik Literacki”.
A oto treść pisma od pani Anny Dymnej, która objęła honorowym patronatem w maju 2005 r. nasz Salonik:

“Z wielką przyjemnością obejmuję Patronat Honorowy nad Salonikiem Literackim Stowarzyszenia “Dzieciom Będzina”. Bardzo się cieszę, że powiększa się grono wielbicieli poezji. Zachęcam młodych literatów do tworzenia i wzmożonej pracy, gorąco popieram inicjatywę. Życzę powodzenia” Anna Dymna

Fundacja Anny Dymnej przesłała także na naszą aukcję prace dzieci z terapii zajęciowej w Radwanowicach. Malowali je sercem niepełnosprawni umysłowo, posiadający wielką wyobraźnię i swój piękny świat czystych uczuć. Byliśmy bardzo wzruszeni. Serdecznie dziękowaliśmy.

Literackie Emisje Młodych – kwartalnik literacki młodzieży.
Pierwsze wydanie LEM-a ukazało się w II kwartale 2005 r.

 

Wielki Bal Karnawałowy

Opiekun(owie):

Dnia 5 lutego odbył się II Wielki Bal Karnawałowy dla 140 dzieci. Gościliśmy na balu dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie oraz dzieci ze szkół: SP 3, SP 4, SP 6, SP 7, SP 8, SP 10, SP 11. Impreza zorganizowana była przy współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1. Na początku teatr Preventorium wystawił sztukę „Kopciuszek” w reżyserii pana Andrzeja Ciszewskiego. Sponsorami autokarów do przewozu uczestników balu było Biuro Turystyczne LUBATUR oraz Teatr Dzieci Zagłębia.

Zabawa taneczna przy orkiestrze muzycznej Brzękowiczanie trwała wiele godzin. Dzieci posilały się przy przygotowanych dla każdej grupy szwedzkich stołach z kanapkami, smakowitymi ciastami, cukierkami, napojami. Brały udział w konkursach i zabawach.
Imprezę uświetnił widowiskowy pokaz sztucznych ogni.
Dzięki firmie AXIOM z Bielska Białej mogliśmy ofiarować każdemu dziecku maskotkę walentynkową. A oto relacja z balu pt. “OBY WIĘCEJ TAKICH CHWIL….”, którą opracowała Beata Ścibich -wychowawca Domu Dziecka w Sarnowie:

“Po raz kolejny, ku naszej ogromnej uciesze, zostaliśmy zaproszeni na Wielki Bal Karnawałowy. Odżyły miłe wspomnienia z minionego roku, pojawiła się ciekawość i podekscytowanie: „Czy to tam gdzie byliśmy już kiedyś? O! Tu byliśmy, to ta szkoła!” – dobiegały zewsząd uradowane głosiki, gdy podjeżdżaliśmy autokarem Teatru Dzieci Zagłębia pod Szkołę Podstawową nr 1 w Będzinie.
Tak, więc znów dzieciaki z Domu Dziecka w Sarnowie gościły na Wielkim Balu Karnawałowym. Wszystkie były zachwycone. Te, które były po raz pierwszy, chyba nie spodziewały się aż tak wielu atrakcji. Ciekawy, pełen humoru występ Teatru „Preventorium” z przedstawieniem „Kopciuszek” zapadł w ich pamięci na długo. Bardzo chętnie uczestniczyły w organizowanych konkursach (na najciekawszy strój, taniec, i wiele innych), raz po raz dzieląc się radośnie wrażeniami z nami – wychowawcami. Tańczyły i bawiły się w rytmie przygrywanej przez zespół muzyki, odpoczywały zajadając smakołyki przygotowane na poczęstunek – „Mniam, mniaam, ile tego było…” No i jeszcze nowe znajomości, spotkanie dawnych kolegów, opowieści, rozmowy. Na koniec z zainteresowaniem oglądały pokazy sztucznych ogni i … dopiero co otrzymane prezenty.

Ile optymizmu i radości dają takie chwile. Bawiąc się, dziecko uczy się relacji z innymi, wyraża swoje emocje, przeżycia, rozładowuje napięcia. Oby więcej takich chwil, dzięki którym nasze dzieci mogą wzbogacić swoje często bardzo smutne doświadczenia o przeżycia radosne i pogodne.

Wracaliśmy do domu pełni wrażeń, w dobrych humorach i z ochotą na kolejne spotkanie na Wielkim Balu Karnawałowym w przyszłym roku.
To była wspaniała zabawa i bardzo mile spędzony czas. Oby więcej takich dni w życiu naszych dzieci.
Przecież Kopciuszek w końcu stał się księżniczką – każdy ma szansę odmienić swoje życie na lepsze. Dziękujemy za spotkanie.”

 

Ekoprzystań

Opiekun(owie):

Będzin-Grodziec to tereny pokopalniane, zdegradowane. Powstał tu Park Przemysłowo – Technologiczny „Zagłębie”, który stanowi zespół wyodrębnionych nieruchomości położonych na terenie miasta o łącznej powierzchni 29,96 ha ( tereny po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”- ul. Barlickiego, w części zabudowane obiektami po przemysłowymi o powierzchni blisko 7 ha). Tworzenie Eko-przystani planowaliśmy na kwiecień – czerwiec 2005 r.
Chcieliśmy w Dzień Ziemi – 22 kwietnia rozpocząć budowę symbolicznej „Eko-przystani”, na której każda z osób budujących nadzieję posadzi drzewko, krzewy i kwiaty.
Akcja miała się zakończyć w drugi dzień imprezy finałowej projektu, kiedy to symboliczne rośliny miały zostać posadzone także przez sponsorów, zaproszonych gości i innych uczestników imprezy.
Projekt graficzny został wykonany przez pana Ryszarda Golonkę.
Od 18 kwietnia rozpoczęły się prace przygotowawcze. Firma INTERPROMEX była sponsorem usług związanych z wykopaniem oczka wodnego (konieczność, aby osuszyć podmokły grunt) i wyrównywania terenu. Pozostałe prace zagospodarowania terenu (i koszty z tym związane)miało już wykonać Stowarzyszenie Dzieciom Będzina.
Urząd Miejski przekazał nam drewno, z którego miały być wykonane rzeźby oraz ławki i stoliki, które miały zostać wkopane w Eko-przystani przed Dniem Ziemi.

Ze względu na protest, decyzją podjętą w dniu 19 kwietnia 2005 r. w porozumieniu z Urzędem Miejskim projekt nie został wykonany.

 

"Czarny Grosz" - antologia młodych

Opiekun(owie):

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina zaprosiło młodych poetów i prozaików z Unii Europejskiej do zbiorowej publikacji Czarny Grosz (tytuł zaczerpnięty z wiersza Tadeusz Różewicza “Talent”). Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie maksymalnie trzech utworów poetyckich lub jednego opowiadania (o objętości tekstu do trzech stron) w oryginale i w przekładzie na język polski. Wydawca prosił również autorów o dołączenie krótkiej notki biograficznej. Całość (utwór oryginalny, tłumaczenie, notkę) młodzi twórcy, także polonia ze Wschodu może przesyłać na adres Stowarzyszenia. Termin nadsyłania prac minął 30 kwietnia 2005r. Wydawca antologii zastrzegał sobie prawo selekcji utworów pod kątem ich wartości artystycznych. Wszystkim autorom publikowanym w naszej antologii zapewnialiśmy pobyt w Będzinie w dniach 3-5 czerwca 2005 r.. (nocleg i wyżywienie) w czasie trwania imprezy finałowej projektu BUDOWANIE NADZIEI.

Budowanie Nadziei – to miał być rodzaj europejskiego spotkania młodych twórców z dziećmi i młodzieżą z terenów zdegradowanych, nacechowanych najwyższym wskaźnikiem bezrobocia, brakiem perspektyw. Wydanie antologi zostało jednak przeniesione na inny termin z powodu małej ilości nadesłanych prac.

Impreza miała jednak elementy planowanego zainicjowanych kontaktów artystycznych, przekazywania własnych doświadczeń twórczych oraz dawania z siebie tego, co najbardziej wartościowe i kreatywne.

 

Impreza fnałowa BUDOWANIE NADZIEI

Opiekun(owie):

W dniach 3-5 czerwca odbyły się imprezy finałowe projektu Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA . Patronat objął Prezydent Miasta Radosław Baran. Współorganizatorami byli: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM, Ośrodek Kultury w Będzinie, Wydział Edukacji UM, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Klub Jeździecki „Amigo”.
Patronat medialny objęło Radio „eM”.

3 czerwca br. odbył się II „Rowerowy Rajd Integracyjny” dla uczniów będzińskich szkół podstawowych na trasie Będzin – Lasek Grodziecki – Rozkówka. Po zakończeniu rajdu dzieci uczestniczyły w imprezie integracyjnej na terenie Klubu Jeździeckiego “Amigo” Będzin. Był „Wielki zagłębiowski żurek” ze wspólnego „kotła nadziei”, wspólne grillowanie kiełbasek. Nie zabrakło jazdy na koniach pod okiem trenerów Klubu Jeździeckiego “Amigo” oraz występów muzycznych.

4 czerwca odbył się I Dzień Dziecka pod zamkiem. Emocji było wiele. Wzbudzała je widowiskowa grupa pleneru teatralnego” Pod kurtyną nieba…” czyli występy dzieci oraz Teatru Wielkie Koło. Nie zabrakło pracy twórców z dziećmi i młodzieżą: plener malarski i rzeźba. Atrakcjami imprezy były też: słodkości dla dzieci (cukierki i wata cukrowa gratis), kawiarenka z domowymi wypiekami, stoiska z pracami artystycznymi dzieci, przejażdżki konne. Punktem kulminacyjnym było losowanie nagród dla dzieci biorących udział w całorocznym projekcie “Budowanie nadziei” i przyznawanie wyróżnień.
Jednocześnie na dziedzińcu zamku odbyła się I Aukcja SDB, z której dochód przeznaczony będzie na wakacyjny wypoczynek dzieci nad morzem.

Wieczorem w tej scenerii odbył się Salonik Literacki pod patronatem honorowym Anny Dymnej, a pod zamkiem wystąpił zespołu SYNERGY.

Zorganizowany przez Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA wyjazd grupy dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie na koncert Michała Wiśniewskiego oraz spotkanie dzieci z artystą spełniło ich najskrytsze marzenia.
5 czerwca braliśmy udział w III Happeningu “Zamkowe 2005”.
Zorganizowaliśmy także wyjazd 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży, w tym grupy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie) na Festiwal Piosenki Zaczarowanej.